Survey Indeks Kepuasan Masyarakat


Jumlah Perolehan Penilaian

No Nama Sangat Baik Baik Cukup Kurang Buruk Sangat Buruk Jumlah
1 Wulan Sri S. 112 0 0 0 0 0 112
2 Adun 34 0 0 0 0 0 34
3 Yudi Rioka S. 50 0 0 0 0 0 50
4 Aat Subagja 24 0 0 0 0 0 24
5 Toip 49 0 0 0 0 0 49
6 Rosmauli Ronie 17 0 0 0 0 0 17
7 Cahya Gilang Mahardika 16 0 0 0 0 0 16
8 Irvianansyah Maha P. 28 0 0 0 0 0 28
9 Rendy Ilyandi 12 0 0 0 0 0 12
10 Yudha Kharisma P. 26 0 0 0 0 0 26
11 Kamto Sukamto 24 0 0 0 0 0 24
Jumlah 392 0 0 0 0 0 392

Persentase

Penilaian Sangat Baik Baik Cukup Kurang Buruk Sangat Buruk Total
Persentase 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %